Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-25

Byte av ytskikt på fasad

Vi byter fasadskydd på Henåns skola. Det är den nedre delen av fasaden där kakel byts till glasfiberarmerad skiva. Åtgärden är av rent av kosmetisk karaktär och ger ett fasadskydd som ska hålla över tid. 

Det är en känt fel att kaklet på fasaderna har lossnat eller sitter löst. Vi har kommit fram till att det inte är lämpligt att laga eller välja samma lösning som sitter idag. Istället för kakel sätter vi nu upp en glasfiberarmerad skiva som är luftad mot fasad.

Vi vill vara tydliga med att det inte finns några fuktproblem. Skadan har ekonomiskt reglerats med att NCC ersatt oss för det och båda parter är nöjda.

Återställ
Hjälp oss bli bättre