Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Covid-19, coronaviruset

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om covid-19, coronaviruset. Uppdaterad 2021-01-21.

Läget är mycket allvarllgt. Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Skydda dig och andra

 • håll avstånd
 • tvätta händera ofta
 • undvik att röra ögon, näsa och mun
 • stanna hemma när du är sjuk
 • undvik större sociala sammanhang
 • arbeta hemma om du kan

Vaccinering skyddar dig

Du själv är skyddad av vaccinet, men även efter du vaccinerat dig kan du fortsatt bära på smittan och smitta andra, fortsätt därför att följa rekommendationerna även efter vaccinering.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka som ska erbjudas vaccin först. Har du frågor kring vaccinering? Då hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och 1177.

När det gäller vaccinering i kommunens verksamheter så är prioriteringen följande.

 • Fas 1 är särskilda boenden (SÄBO) och de 70+ som har hemsjukvård och hemtjänstinsatser inklusive närstående i samma hushåll. Kommunens personal som arbetar inom de prioriterade områdena ingår också i FAS 1.
 • Vaccineringen börja med SÄBO.
  Våra sjuksköterskor ger vaccinet till de som bor på våra särskilda boende och de som bor i ordinärt boende som har hemsjukvård inklusive de som bor i samma hushåll.
 • Primärvården (Capio Vårdcentral Orust) vaccinerar sina listade patienter med hemtjänst 70+ inklusive närstående i samma hushåll. Berörda kontaktas av sin vårdcentral inför vaccineringen.
 • Våra medarbetare kommer också vaccineras.
 • Det ska gå minst 21 dagar mellan första och andra dosen.

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är över 16 år bär munskydd i kollektivtrafiken mellan klockan 07:00-09:00 och klockan 16:00-18:00 på vardagar för att minska smittspridning av covid-19. Ta på dig munskyddet innan du går ombord och behåll det på under hela resan. Du ansvarar själv för att skaffa ett munskydd.

Regeringen skärper restriktionerna

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20:00 på serveringsställen. Detta gäller till den 7 februari.
 • Maxantalet i ett sällskap på restaurang är fyra personer.
 • Köpcentrum, butiker och gym ska ange maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • Rekommendationen är att gymnasieskolor ska bedriva varierande fjärr- eller distansundervisning.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör ha stängt till den 7 februari, med undantag för barn- och ungdomsverksamhet. Det gäller bland annat badhus, museer och andra verksamheter.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.

Öppna förskolan är stängd till den 7 februari 2021. Föreningslivet kan hyra våra lokaler för idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda efter 2005 från den 25 januari. Vi öppnar även fritidsgårdarna för gruppverksamhet med max 8 deltagare.

Vi avråder från besök till kommunhuset. Om du ska lämna över ett dokument kan du göra det i kommunens brevlåda, nedanför trappan till entrén. Om du vill ställa en fråga eller begära ut en allmän handling ber vi dig överväga om du kan göra det per telefon istället.

Elever i årskurs 7-9 kommer att undervisas via distans från och med tisdag den 12 januari till och med fredag den 22 januari. Beslutet kan komma att förlängas.

Nya rättsligt bindande regler gäller för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från söndag den 10 januari.

Biblioteken på Orust ha öppet för fysiska besök, men med minskade öppettider och minskad service. Använd gärna våra digitala tjänster för biblioteksärenden. Om du ändå behöver gå till biblioteket ber vi dig att göra ditt ärende snabbt. Det går bra att hämta dina böcker utanför biblioteket om du mejlar eller ringer innan.

Familjeisolering, familjekarantän

Vuxna och unga vuxna, som delar hushåll med en smittad, ska stanna hemma sju dagar, oavsett om du har några egna symptom. Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma.

Alla som nyligen har vistats i Storbritannien eller Sydafrika uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Besök på äldreboende

Orust kommun har ingen laglig grund för att införa besöksförbud på våra särskilda boenden för äldre. Däremot avråder vi mycket starkt från besök på våra äldreboenden under tiden som de skärpta råden gäller. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bromsa den samhällssmittspridning som just nu pågår. Därför vädjar vi till din förståelse och solidaritet i en svår tid och ber dig att inte besöka kommunens äldreboenden.

Smittspridning

Det finns smittspridning av covid-19 i Västra Götaland. Fokus ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom.

Vi bevakar aktivt utvecklingen och följer de beslut och allmänna råd som kommer från ansvariga myndigheter.

Råd och rekommendationer från myndigheter

Råd och rekommendationer från myndigheter säger hur du bör agera för att efterleva de lagar som du måste följa. I det här sammanhanget är det smittskyddslagen.

Aktuell och bekräftad information om covid-19

Aktuell och bekräftad information om covid-19, coronaviruset, från svenska myndigheter samlas på Krisinformation.se.

Upplysningar om riskgrupper och symtom

På 1177 Vårdguiden finns upplysningar om riskgrupper och symtom, samt vad du ska göra om du är orolig för smitta. Du kan även läsa om vad du gör för att undvika smitta.

Om du har frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas ringer du 112.

COVID-19 Illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Återställ
Hjälp oss bli bättre