Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för fastighet Varekil 1:19

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseform, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende, inom fastigheten.

Flygfoto visande läge för detaljplan för Varekil 1:19

Flygfoto visande läge för detaljplan 1:19

Kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2021 att ge ett positivt planbesked.

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förfarande.

Detaljplanearbetet startades första kvartalet 2022.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre