Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Planområdet är beläget i Henån samhällsområde

Foto över Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Foto över Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler flerbostadshus.

Detaljplanearbetet startades första kvartalet 2020.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre