Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Planområdet är beläget i Henån samhällsområde

Foto över Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Foto över Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler flerbostadshus.

Detaljplanearbetet startades första kvartalet 2020.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre