Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.

Planområdet är beläget på den södra delen av Flatön. På platsen ligger idag bland annat Handelsman Flink

Foto över Kila 1:73 m.fl.

Foto över Kila 1:73 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för turistisk verksamhet på platsen, något som är i linje med ställningstaganden i Orust kommuns översiktsplan från 2009. Utöver detta föreslås ett mindre antal bostäder medges i planområdets norra del.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre