Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan Varekil 1:187

Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.

Planområde för Varekil 1:187

Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked. Detaljplanearbetet innebär att pröva förutsättningarna för centrumutveckling på fastigheten Varekil 1:187, vilket går i linje med Orust kommuns översiktsplan 2009. Det finns ingen gällande detaljplan för fastigheten.

Planarbetet startades andra kvartalet 2021 och bedrivs genom standardförvarande.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre