Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-07-18

Eldningsförbud inom områden med detaljplan

Det är det eldningsförbud inom område med detaljplan under perioden 1 april - 30 september varje år.

Det betyder att all eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden, oavsett om du eldar på marken eller i tunna på trädgården.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Påskbrasa, alternativt valborgsmässoeld är undantaget förbudet men ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Förbjudet att elda avfall

Nästan all privat eldning av avfall, förutom trädgårdsavfall som ris och grenar är förbjuden och straffbart om det ändå sker. När du eldar avfall bildas det miljögifter som dioxiner och tungmetaller som sprids i luften vi alla andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar att förorenas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre