Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ett steg närmare ny bro i Svanesund

En överenskommelse om en åtgärdsvalsstudie för förbindelsen mellan Orust och fastlandet är nu undertecknad med Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Foto på två glada personer som håller ett papper.

Anders Arnell, ordförande i utskottet för samhällsutveckling och Carina Johansson, sektorchef för samhällsutveckling.

- Vi är på väg att förverkliga drömmen om en bro i Svanesund säger Anders Arnell, ordförande i utskottet för samhällsutveckling. Det här är en milstolpe på vägen.

Åtgärdsvalsstudien handlar om vägsträckan väg 160 - Varekil - Svanesund - E6 - Svenshögen.

Nordvästsvenska initiativet

Sedan några år tillbaka arbetar vi tillsammans med Stenungsund och Tjörn i Nordvästsvenska initiativet för bättre och säkrare vägar, en bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan. I en samverkan med det lokala näringslivet har vi gemensamt paketerat ett förslag med kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder för infrastrukturen i delregionen.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre