Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Flödesutjämning för mindre översvämning och uttorkning

Under hösten 2020 har LEVA Orust i samverkan med markägare anlagt ett specialbyggt dämme vid en sjö öster om Månsemyr.

Vid regnperioder kommer sjöytan att stiga upp till stenarna, varefter det kommer att börja rinna över. Vid torrperioder så kommer vattnet att sakta rinna ut genom ett litet rör genom konstruktionen.

Foto på bäcken utan stenar.

Innan åtgärd för flödesutjämning.

Detta innebär att vattendraget nedströms inte kommer att torka ut lika fort som det gör idag, vilket gynnar många djur som lever i vattnet.

När det kommer kraftiga regn kommer sjön att bromsa upp högflödet vilket minskar översvämningar och erosion nedströms. Åtgärden kan också minska klimatpåverkan.

Foto på bäcken med stenar i.

Efter åtgärd för flödesutjämning.

Denna typ av åtgärd passar ofta bäst i skogsmarker högt upp i landskapet. Man måste beakta risk för påverkan på skogsbruk och dränering av fastigheter.

Kontakta mig gärna

På Orust finns många gamla torvtäkter med begränsade skogsvärden som passar särskilt bra. Om du tror att du kan ha en plats för en flödesutjämnande åtgärd, kontakta mig gärna. Mina kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Relaterad information

LEVA lokalt engagement för vatten.
Återställ
Hjälp oss bli bättre