Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-03-27

Förändrade villkor i hamnarna 2019

Kommunstyrelsen har beslutat att de fasta båtplatserna i kommunens hamnar ska vara enbart för kommunmedlemmar.

Det innebär att de som har en båtplats i en kommunal hamn och inte är kommunmedlem kommer att bli uppsagda från sina båtplatser från och med säsongen 2020.

Dock kommer de att få ha kvar sin båtplats under säsongen 2019 men med 20 procent högre taxa enligt kommunfullmäktiges beslut om hamn- och båtplatstaxa 2019.

Vem är kommunmedlem

I kommunallagen 1 kap 5 § (2017:725) står:

"Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföra sig där."

Är du berörd av detta och har frågor kan du kontakta hamnansvarig Andreas Sjögren, telefon 0304-33 40 00.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre