Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-02-06

Fördjupad översiktsplan Slussen

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Slussen har börjat gälla. Det var den 18 januari 2018 som fördjupad översiktsplan (FÖP) Slussen vann laga kraft. Tillsammans med utbyggnaden av vatten och avloppsnätet skapar det förutsättningar för utveckling av Slussen.

Planen är en fördjupning av vår kommunövergripande översiktsplan. Det innebär att den inte är juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov. Den fördjupade översiktsplanen för Slussen visar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Kommande utveckling kommer att prövas och regleras i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd, där berörda får komma till tals.

Vatten och avloppsnät i Slussen

Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet i Slussen ska nu upphandlas. Arbetet med utbyggnaden av va-nätet påbörjas i höst och blir klart under 2019.

Laga kraft

En dom eller ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre