Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Förlängd anbudstid för markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90

Vi har förlängt anbudstiden till den 30 september och bjuder in till markanvisning för hotellbebyggelse i Tuvesvik. Här ges ett unikt tillfälle för byggnation av hotell i ett attraktivt läge med utsikt och närhet till havet.

Markanvisningen omfattar ett cirka 4 500 kvadratmeter stort område med utsikt över havet och Gullholmen. Fastigheten har en antagen detaljplan med tillåten byggnadsarea om 1 700 kvadratmeter för hotell, vandrarhem och utbildning.

Utsikt från Tuvesvik mot Gullholmen

Utsikt från Tuvesvik mot Gullholmen

Området

Markanvisningsområdet är cirka 4 500 kvadratmeter stort och består av fastigheten Lavön 2:90. I dag utgörs området av en obebyggd kustnära klippterräng som till största delen består av berg i dagen. Området har nära anslutning till havet och utsikt mot Gullholmen och Härmanö.

Tuvesvik ligger cirka 40 minuters bilfärd från Stenungsund och cirka 60 minuter från Göteborg och Uddevalla. Närmsta samhälle är Ellös som ligger knappt 10 minuter bort. Intill markanvisningsområdet finns färjeterminal med förbindelse till öarna Käringön och Gullholmen/Härmanö. I anslutning till färjeterminalen finns även tillgång till kollektivtrafik med buss.

Foto över markanvisningsområdet Lavön 2:90, Tuvesvik

Foto över markanvisningsområdet Lavön 2:90, Tuvesvik

Detaljplan

För området finns en detaljplan antagen 2006-06-29 som möjliggör byggnation för hotell, vandrarhem och utbildning. Detaljplanen tillåter en största sammanlagd byggnadsarea om 1 700 kvadratmeter fördelat på två byggrätter.

Markanvisningsmetod och riktlinjer

För den aktuella markavisningen tillämpas jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande innebär att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad vi vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella området.

Vi har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i Orust kommun.

Tidplan

Sista inlämningsdag av anbud är 31 augusti 2022.

Kontaktperson

Ordinarie kontaktperson är:
Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 40 87, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: elin.bergendahl@orust.se

Kontaktperson vecka 26-28:
Nina Hansson, mark- och exploateringschef
E-post: nina.hansson@orust.se

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras tillsammans med svar här på vår webbplats.

Frågor

1. Vad är maximal BTA på aktuell byggrätt? BYA är vad jag kan se ca 1400 kvm och sen är väl frågan hur högt över nollplanet som nuvarande berg befinner sig. Helt enkelt hur högt man skulle kunna ha möjlighet att bygga ett hus.
Svar: Det finns ingen högsta gräns för BTA, det finns då heller ingen gräns för hur många våningar dock får inte nockhöjden överstiga +14 meter över nollplanet. Taket ska också utformas som sadeltak med en taklutning mellan 30-35 grader, vilket också påverkar hur många våningar man kan göra. Enligt primärkartan så ligger + höjden på den stora byggrätten idag i stora drag mellan +5-+7 meter över nollplanet. Beroende på hur man kan planera marken och eventuellt spränga så påverkar det också höjden. Svårt att avgöra hur högt det går att bygga men någonstans runt 8 meter i taknockshöjd låter rimligt om man inte gör allt för stora markförändringar. Detta får prövas i ett bygglov.

2. Vi avser att göra det ihop med hotelloperatör. Det vill säga vi projekterar och bygger, annan part driftar och äger. Antar att det inte är ett problem?
Svar: Ett samarbete med hotelloperatör går bra om denna finns med som part i anbudet och i kommande avtal med kommunen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre