Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Fosfordamm vid Rålandsberg

LEVA Orust anlägger fosfordammar hos intresserade markägare, för bättre miljö och vackrare landskap. Under sensommaren 2020 anlades den första fosfordammen vid Rålandsberg.

Foto på en damm som hänger ihop med en bäck.

Fosfordamm vid Rålandsberg.

I en fosfordamm minskar vattnets hastighet och grumlande partiklar och näringsämnet fosfor sjunker till botten. Näringen kan efter ett antal år grävas upp och återföras till åkermarken. Samtidigt gynnar dammen växter och djur som trivs vid denna typ av miljö, som det idag råder brist på.

Foto på en bäck.

Platsen vid Rålandsberg innan fosfordammen anlades.

Fosfordammar passar bra i mindre diken vid jordbruksmark och även vid slutet av dräneringsrör, där det inte kommer för mycket vatten. Försök hitta en plats som ligger lågt och som kanske ändå är blöt och svår att bruka.

Om du tror att du kan ha en plats för en fosfordamm, kontakta mig gärna.

Andreas Höglind
Projektledare LEVA Orust
Telefon 0304-33 40 22

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Relaterad information

LEVA lokalt engagement för vatten.
Återställ
Hjälp oss bli bättre