Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Fraktkedjans tjänst återvinningssäcken

Från den 1 februari 2021 kommer hämtningen av Fraktkedjans tjänst ÅV-säcken (återvinningssäcken) att upphöra.

Fraktkedjan AB tog över uppdraget med hushållshämtning efter SRAB, Stenungssund Renhållningssällskap AB, år 2014. I samband med uppdraget tog de över den extra tjänst den tidigare entreprenören erbjudit, ÅV-säcken, där det föreligger ett producentansvar för att samla in förpackningsmaterial och tidningar.

Insamling av förpackningar och tidningar hanteras just nu på regeringsnivå för att ta fram ett nationellt system kring fastighetsnära insamling. Ny förordning om fastighetsnära insamling skulle träda i kraft 2021, men blev framskjutet till 2023.

ÅV-säcken har fungerat bra under många år men anläggningen där avfallet sorteras är bristfällig och metoden är daterad. Nuvarande entreprenör Fraktkedjan AB ser inte att en möjlighet att fortsätta med tjänsten då det krävs större investeringar för att kunna driva den vidare och detsamma gäller för kommande entreprenör Remondis AB.

Alternativ lösning

Flerbostadshus

Remondis AB kommer däremot erbjuda en alternativ lösning med kärl för insamling av förpackningar och tidningar, men då endast mot flerbostadshus. Om intresse finns för er som är fastighetsägare för flerbostadshus eller föreningar, kontakta Patrik Drotz på e-post: patrik.drotz@remondis.se

Privatpersoner

Kommunen har under en längre tid arbetat för en alternativ lösning tillsammans med två stora insamlare av förpackningar, FTI AB och TMR.

TMR kan idag erbjuda en tjänst likt ÅV-säcken som privatpersoner kan ansluta sig till för att få förpackningar hämtade hemma vid dörren.

Denna tjänst kan dock inte erbjudas till alla ÅV-säcks kunder från och med 1 februari men förhoppningar finns att TMR kan fortsätta utveckla tjänsten under 2021.

Kommunen kommer även fortsättningsvis samarbeta med FTI AB för att skapa bättre förutsättningar för återvinningsstationer inom kommunen.

Betalningsmetod

Har du idag autogiro eller E-faktura från Fraktkedjan AB måste du via din bank anmäla Orust kommun som fakturaavsändare. Även E-post-faktura du anmäla på nytt till Orust kommun.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre