Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Hällevik 1:6

Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Sollid.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fem nya bostadshus på mark som i gällande detaljplan till större delen är reglerad som allmän platsmark.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget var utsänt på samråd fram till augusti 2013.

Återställ
Hjälp oss bli bättre