Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-12

Hällevik 2:233, Hällevik Resort

Planområdet är beläget söder om Hällevikstrand utmed länsvägen.

Karta som visar planområdet.

Planområdet vid Hällevik 2:233, Hällevik Resort är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Den gällande detaljplanen för Hällevik 2:233, Hällevik Resort, har beslutats ändras. Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233 antogs av utskottet för samhällsutveckling 2019-08-15 § 110.

Planområdet ligger i Sollidsbukten mellan Hälleviksstrand och Edshultshall, och ändringen omfattar cirka 9 hektar av fastighetens totalt 19 hektar. På platsen finns idag en delvis utbyggd konferensanläggning och ett tiotal sjönära hus med hotellägenheter.

Syftet med planändringen är att möjliggöra en modern och bättre fungerande konferensanläggning med tillhörande hotellrum, hotellägenheter och verksamheter, något som anses omöjligt med gällande detaljplan.

Beslutet om antagande har överklagats och väntar på prövning av Mark- och miljödomstolen.

Status

Process samråd
Återställ
Hjälp oss bli bättre