Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-02-25

Håll Sverige Rent - anmäl dig nu

Årets skräpplockardagar drar nu igång igen. Tillsammans plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner runt om i landet skräp. Skräpplockardagar gör din närmiljö lite finare och visar att nedskräpning inte är okej.

Under våren deltar vi i Skräpplockardagarna - Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Alla anmälda förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar får kostnadsfritt Håll Sverige Rents skräpplockarmaterial bestående av

  • sopsäckar
  • soppåsar
  • digitalt pedagogiskt material.

Materialet kommer skickas direkt från "Håll Sverige Rent" till deltagande skolor, förskolor och barn- och ungdomsföreningar och inte längre via kommunen som tidigare år.

2019 plockades uppskattningsvis 6840 kubikmeter skräp runt om i landet. Det är lika mycket som 152 lastbilsflak.

I skräpplockarappen Skrappen kan du registrera din skräpplockning.

Företag, privatpersoner och övriga föreningar kan köpa skräpplockarmaterial i Håll Sverige Rents webbshop.

Anmäl er verksamhet senast 15 maj 2020

Vi hämtar skräpet där ni lämnar det

Tidpunkt för städning bestäms av respektive verksamhet men lämpligt är att man väljer en eller flera dagar i början av maj.

Innan ni påbörjar ert städprojekt behöver ni i god tid meddela oss via nedanstående formulär när ni har tänkt att genomföra städningen samt var ni placerar skräpet.

Vi behöver veta detta för att kunna planera upphämtning av skräpet hos er.Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre