Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Har du ett slambrunnslock

Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och då är ett brunnslock av lätt material bäst.

Slambrunnslockens vikt är ett exempel på bekymmer när det kommer till arbetsmiljö. Det är en onödig belastning eftersom det finns lättare lock i andra material. Många slambrunnar har tunga lock av betong och vi vill som arbetsgivare förebygga belastningsbesvär. Arbetsmiljöverkets råd vid tunga lyft enligt AFS 2012:2 säger att ett lämpligt mått på vikt är 15 kilo vid manuell hantering inom underarmsavstånd.

Det här är en del i att erbjuda en god arbetsmiljö och främja hälsosamma arbetsplatser. Därför vill vi uppmanar dig som är fastighetsägare att byta ut tunga lock till ett lättare material, till exempel plast. För att undvika olyckor är det är viktigt att brunnslock är tillräckligt hållfasta och inte kan öppnas av barn. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren är ansvarig för att brunnslock är säkra och att brunnar inte lämnas öppna utan tillsyn.

Återställ
Hjälp oss bli bättre