Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Hjälp till att bekämpa invasiva arter

Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det. Det gör du genom att bland annat genom att slänga växtavfall i naturen, ta med dig växter och frön hem från en utlandsresa, flytta båt eller fiskeredskap mellan vattendrag och släppa ut husdjur av invasiv art.

Många känner till problemet med invasiva främmande arter. Men vi behöver göra mycket mer för att hjälpa till att hindra spridningen.

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du se i vilka situationer invasiva arter sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.

LONAs logga med texten Lokala naturvårdsprojekt.

Projektet är finansierat av statligt bidrag via LONA.

Återställ
Hjälp oss bli bättre