Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-07-11

Hur påverkar plast din hälsa och miljön

Miljökontoret har tagit fram en informativ utställning om plast och dess påverkan på människors och miljö. Du kan se utställningen i kommunhusets entré.

En skiss på utställningen

Utställning - Hur påverkar plast din hälsa och miljön

Utställningen kommer att visas på olika evenemang under året och kan under sommaren ses i kommunhusets entré i Henån.

Kom och titta på den och lär dig hur du kan göra smarta val när du ska köpa, använda eller slänga olika plastprodukter.

Miljökontoret har valt plast som fokusområde under 2017 eftersom det är ett aktuellt ämne inom miljöområdet och berör alla våra arbetsområden. Fokusområden är en del i vårt förebyggande arbete. Att sprida information till allmänhet och företagare är ett viktigt komplement till tillsyn och tillståndsprövningar.

Exempel på vad som finns med i utställningen

Byggprodukter

Plast finns i en stor mängd byggprodukter. Vissa plaster kan avge farliga ämnen. Mest känt är nog ftalater (mjukgörare) i golvmattor. Det är inte lätt att avgöra vilka produkter som kan innebära risker då lagstiftningen inte är särskilt hård.

Ännu svårare är att bedöma äldre byggprodukter som redan finns inbyggda i ditt hem. Dessa kan vara tillverkade på en tid när kunskaperna och dokumentationen om farliga tillsatser i plast var mycket begränsade. Gamla produkter kan fortsätta läcka kemikalier under mycket lång tid.

Många tillverkare försöker idag ersätta farliga ämnen i byggprodukter utan att försämra produktens funktion, men det finns mycket kvar att göra.

Var särskilt vaksam på

  • Fogar & lim
  • Färg
  • Golv- och väggmattor av PVC
  • Rör & slangar
  • Isolering

Det här kan du göra

  • Leta efter miljömärkningar
  • Välj naturmateria
  • Produktens prestandadeklaration kan innehålla information
  • Om den saknas, se bubblan ”Våga fråga”
  • För byggföretag finns flera miljöbedömningssystem
Återställ
Hjälp oss bli bättre