Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-31

Inbjudan till samråd om vattenskyddsområde och föreskrifter för Korskällan grundvattentäkt

Vi har för avsikt att fastställa ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Korskällans grundvattentäkt.

Totalt får cirka 7 000 av kommunens drygt 15 000 invånare konsumtionsvatten från vår vattenförsörjningsanläggning. Vattenförsörjningen baseras huvudsakligen på två vattentäkter, sjön Rödsvattnet, som är en ytvattentäkt, och Korskällan som är en grundvattentäkt.

Befintligt vattenskyddsområde, som fastställdes av länsstyrelsen 1991-01-21, är föråldrat och följer gammal lagstiftning. Det föreslås upphävas samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande lagstiftning.

Genom att inrätta ett nytt vattenskyddsområde säkerställs det att vattentäkten kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.

När är samrådet?

Samrådsperioden varar från 2019-11-01 till 2019-11-30.

Information och synpunkter

Under samrådstiden kommer material om föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att finnas tillgänglig på kommunens hemsida – www.orust.se - samt i kommunhuset på Orust, Åvägen 2-6, 473 80 Henån.

Skriftliga synpunkter lämnas till hans.bjorkman@sweco.se, alternativt via post till:

Sweco Environment/Hans Björkman, Södergatan 1, 462 34 Vänersborg. Synpunkter ska vara inkomna senast 2019-11-30.

Vad händer sedan?

Vi samråder med berörda fastighetsägare, ledningsägare samt övriga remissinstanser. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och bemötas i en samrådsredogörelse. Relevanta synpunkter kan leda till revidering av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer sedan att fastställas och kungöras av kommunfullmäktige på Orust kommun.

Kontaktinformation

Tekniska frågor rörande förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter under samrådstiden
Hans Björkman – Sweco Environment AB
e-post: hans.bjorkman@sweco.se
Telefon: 0708-65 51 02

Gällande övriga frågor
Tony Karlsson– Orust kommun, sektor samhällsutveckling
e-post: samhallsutveckling@orust.se
Telefon: 0304-33 43 81, telefontid: måndag, onsdag och fredag mellan 10:00–12:00.

Återställ
Hjälp oss bli bättre