Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-13

Informationsmöte om Grindsbyvattnet

Ett nytt LOVA-projekt kommer att genomföras under 2019. Det handlar om att hitta bästa möjliga teknik för att avlägsna bottenslam från Grindsbyvattnets sjöbotten.

LOVA-projekt Länsstyrelsen Havs och vattenmyndigheten

Projektet är en i en rad åtgärder som vi genomför för att långsiktigt trygga vattenkvaliteten i sjöar och tillrinningsområden.

Informationsmöte om bottenslam

Vi bjuder in alla intresserade till ett informationsmöte om projektet. Vi hoppas på intressanta frågeställningar och en givande diskussion under mötet. Fler mötestillfällen kommer att erbjudas om det finns önskemål om det.

Vid mötet medverkar projektledaren samt vår miljöstrateg.

Tid och plats

Måndag 25 mars
Klockan 17:00-19:00
Allmagsgården i Myckleby

Vi bjuder på fika.

För att planera möte vill vi ha en uppfattning om hur många som kommer. Anmäl dig senast den 21 mars.

Jag planerar att komma * (obligatorisk)
Relaterad information

Fakta om LOVA-bidrag

LOVA-bidrag delas ut av Havs- och vattenmyndigheten för miljövårdsinsatser i och kring vattenområden. Under 2018 ökade möjligheten att få finansiering för vattenvårdande projekt med inriktning mot övergödning.

Miljöenheten uppmärksammade tidigt detta, och ansökte med framgång om projektpengar för arbete med Grindsbyvattnet. Grindsbyvattnet är sedan länge en kraftigt övergödd sjö, och högt prioriterad i miljövårdsarbetet. Syrefria bottnar i sjön orsakar att fosfor släpps fritt från sediment på sjöbottnen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre