Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-02-28

Informationsmöte om lantbruk och miljöåtgärder

Vi satsar på att försöka skapa en bra dialog och ett samarbete mellan myndighet och lokala lantbrukare och markägare.

LEVA Orust finansieras av HAV genom anslag 1:11 Åtgärder för havs och vattenmiljö.

LEVA Orust, Lokalt Engagemang För Vatten

Det har varit många engagerade markägare och lantbrukare som kommit till träffarna, vilket är väldigt roligt.

Vi arrangerar nu några möten om arbetet som pågått och vad som händer. Det hade varit roligt om du som är markägare vid dessa vattendrag kan vara med.

På programmet

  • Vad vi har lärt oss om miljöproblemen och vad som behöver göras.
  • Vi har fått 4 miljoner för åtgärder och sökt ett par till. Du får reda på vad som ska göras.
  • 2019 anlitades experter som undersökte 11 mil vattendrag. Vi visar vad de kommit fram till.
  • Vi visar en karta med förslag på åtgärder för ån och dess avrinningsområde. Vi diskuterar hur vi kan arbeta med den tillsammans.

Tid och plats för möte

Vi inleder mötet med smörgåstårta.

  • Strane Å, den 9 mars klockan 18:00, Tegneby församlingshem
  • Hagaån, den 11 mars klockan 18:00, Tegneby församlingshem
  • Varekilsån, den 12 mars klockan 18:00, Tegneby församlingshem
  • Kärrebergsån, den 17 mars klockan 18:00, Stala församlingshem

Även om du har mark vid flera av åarna, så räcker det nog att vara med på ett möte.

Anmälan senast den 6 mars

Hör gärna av dig om du har frågor.

Anmälan LEVA möte * (obligatorisk)
Jag vill delta vid mötet om

Återställ
Hjälp oss bli bättre