Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-10

Kan du klara dig själv i 72 timmar

Vet du hur du ska klara ditt behov av mat och vatten i minst 72 timmar?

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Hur väl förberedd är du om elen försvinner och det inte kommer något vatten ur din kran. Du kan förbereda dig genom att titta på fyra korta instruktionsfilmer om hur du kan förbättra din hemberedskap.

Filmerna handlar om hur du kan förbereda dig för att lösa frågor som handlar om mat, vatten, värme och kommunikation.

Med textknappen kan du välja mellan lättare svenska eller lättare engelska.

113 13 - informationsnummer

Till 113 13 ringer du då du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Du kan också lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Krisberedskapsveckan i Sverige

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den första Krisberedskapsveckan i Sverige.

Budskapet under årets kampanjvecka – "Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" – vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut.

Enligt en undersökning som MSB låtit göra anser tre av fyra personer att det är viktigt med egen krisberedskap. Samtidigt uppger 40 procent av de tillfrågade att de inte vet hur man kan förbereda sig inför en samhällskris.

– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Vi tror att gensvaret kan bli mycket gott. Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, generaldirektör vid MSB.

Återställ
Hjälp oss bli bättre