Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Livräddningsutrustning

Räddningstjänsten uppmanar dig som har kaj, hamn eller annan plats nära vattnet där det är vanligt att människor befinner, att utrusta den med livräddningsutrustning.

Där det finns behov av utrustning för vattenlivräddning bör det alltid finnas en livboj. Fasta kajstegar eller trappor bör finnas om det är svårt att komma upp ur vattnet på annat sätt.

Platser som till exempel naturliga badplatser och naturhamnar omfattas inte av den enskildes skylidigheter i Lagen om skydd mot olyckor, såvida det inte finns bryggor, badstegar, omklädningsrum eller liknande. Det finns inget som hindrar att utrustning sätts upp även på sådana platser.

Om du är engagerad i en båtklubb, har en kaj eller bor nära vatten kan du få råd och rekommendationer kring livräddningsutrustning på webbplatsen Din säkerhet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre