Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

LONA-bidrag till handlingsplan för invasiva växter

Vi har fått bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA, för en handlingsplan för invasiva växter. Projektet startar i år och kommer att pågå till 2024.

Foto blomsterlupin, en hög lilablå blomma.

Blomsterlupin är vacker men invasiv.

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp flyttats och i sin nya omgivning kan sprida sig snabbt och orsaka skada för ekosystemet, infrastruktur eller människors hälsa.

Det är ett av de stora hoten mot den biologiska mångfalden. Det bästa sättet att stoppa dem är att arbeta förebyggande och att hitta dem snabbt innan de hinner spridas.

I projektet, som är en fortsättning på tidigare arbete, ska inventeringar göras och en handlingsplan tas fram av oss.

Rutinerna för hantering av avfall som kan innehålla invasiva växter ska ses över. Inventeringar ska främst göras av ledningsgator för vatten- och avloppsledningar och kommunal mark för att minska risken för oavsiktlig spridning vid till exempel underhållsarbeten.

Aktuell information om invasiva främmande arter och rapportering av invasiva arter finns på länsstyrelsens webbplats.

Återställ
Hjälp oss bli bättre