Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90

Vi bjuder in till markanvisning för hotellbebyggelse i Tuvesvik. Här ges ett unikt tillfälle för byggnation av hotell i ett attraktivt läge med utsikt och närhet till havet.

Markanvisningen omfattar ett cirka 4 500 kvadratmeter stort område med utsikt över havet och Gullholmen. Fastigheten har en antagen detaljplan med tillåten byggnadsarea om 1 700 kvadratmeter för hotell, vandrarhem och utbildning.

Utsikt från Tuvesvik mot Gullholmen

Utsikt från Tuvesvik mot Gullholmen

Området

Markanvisningsområdet är cirka 4 500 kvadratmeter stort och består av fastigheten Lavön 2:90. I dag utgörs området av en obebyggd kustnära klippterräng som till största delen består av berg i dagen. Området har nära anslutning till havet och utsikt mot Gullholmen och Härmanö.

Tuvesvik ligger cirka 40 minuters bilfärd från Stenungsund och cirka 60 minuter från Göteborg och Uddevalla. Närmsta samhälle är Ellös som ligger knappt 10 minuter bort. Intill markanvisningsområdet finns färjeterminal med förbindelse till öarna Käringön och Gullhollmen/Härmanö. I anslutning till färjeterminalen finns även tillång till kollektivtrafik med buss.

Foto över markanvisningsområdet Lavön 2:90, Tuvesvik

Foto över markanvisningsområdet Lavön 2:90, Tuvesvik

Detaljplan

För området finns en detaljplan antagen 2006-06-29 som möjliggör byggnation för hotell, vandrarhem och utbildning. Detaljplanen tillåter en största sammanlagd byggnadsarea om 1 700 kvadratmeter fördelat på två byggrätter.

Markanvisningsmetod och riktlinjer

För den aktuella markavisningen tillämpas jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande innebär att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad vi villl uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella området.

Vi har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i Orust kommun.

Tidplan

Sista inlämningsdag av anbud är 31 augusti 2022.

Kotaktperson

Ordinarie kontaktperson är:
Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 40 87, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: elin.bergendahl@orust.se

Kontaktperson vecka 26-28:
Nina Hansson, mark- och exploateringschef
E-post: nina.hansson@orust.se

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras tillsammans med svar här på vår webbplats.

Återställ
Hjälp oss bli bättre