Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Mollösund 5:398, Fattiggården

Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Mollösund är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillkomst av en hotell- och konferensanläggning, bostäder samt ett mindre antal tomter för verksamheter i Mollösund.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Programsamråd

Programförslaget var ute på programsamråd maj till juni 2010.

Efter ett programsamråd utarbetas formella planhandlingar som kommer att vara föremål för plansamråd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre