Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-21

Mollösunds hamnområde

Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende.

Planområdet

Detaljplanen är på samråd fram till 17 februari 2017.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre