Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nya aviseringsveckor för slamtömning

Under sommaren har Fraktkedjan AB sett över planerade veckor för aviserad slamtömning i höst. Vill du ha ett uppdaterat personligt tömningsschema hämtar du det på VA och renhållning - Mina sidor.

Arbetet har syftat till en bättre planering och en mer effektiv körning. Således har vissa kunder fått en annan aviseringsvecka än tidigare. Förflyttningen av aviseringsvecka ska endast ha skett med 1-2 veckor.

Arbetet har dessutom syftat till att du som kund endast ska behöva hålla det framkomligt under en veckas tid istället för tidigare två veckor.

Har du som kund ett utskrivet hämtschema, kan det numera vara en annan aviseringsvecka som gäller än den som står i hämtschemat. På VA och renhållning - Mina sidor kan du logga in för att se vilken aviseringsvecka som gäller för din fastighet.

Fraktkedjan AB kommer att utföra motsvarande arbete under hösten för en att få en väl planerad och effektiv körning under våren. Då kan även en del kunder som har en aviserad tömning under våren få en förflyttning av sin aviseringsvecka med 1-2 veckor.

Avisering om töming

Precis som tidigare, cirka två veckor innan Fraktkedjan AB börja tömma avloppsanordningar i ditt område, skickas ett aviseringsbrev ut till dig. Aviseringen innehåller information om vilken vecka Fraktkedjan AB kommer och tömmer din avloppsanordning, samt hur du som fastighetsägare ska förbereda dig inför slamtömningen.

Du kan nu även få avisering via e-post inför din ordinarie tömning samt en kvittens efter utförd tömning. Logga in på VA och renhållning - Mina sidor och uppge din e-post och kryssa i att du vill ha avisering.

Återställ
Hjälp oss bli bättre