Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nya regler för sortering av lantbruksplast

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalité måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. De nya sorteringsreglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

De nya reglerna är för bättre att bättre kunna återvinna den insamlade lantbruksplasten.

Du bör redan nu börja sortera plasten i två fraktioner, en vit och en färgad fraktion. Om du redan har sorterat plasten efter hittills gällande regler och inte har möjlighet att snabbt gå över till de nya reglerna, kan du lämna den osorterade plasten som en färgad fraktion under 2020.

Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.

Återställ
Hjälp oss bli bättre