Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nya rutiner för ditt hushållsavfall

Från den 1 februari 2021 kommer hämtningen av ditt rest- och matavfall att skötas av Remondis AB och slamtömningen av Fraktkedjan AB.

Foto på en grön tunna med en plupp på.

Remondis AB märker upp och taggar med en ny klisterlapp med streckkod samt en liten plasttagg mitt på kärlet eller i närheten av behållaren.

Den 1 februari tar Orust kommun över ansvaret för kundregister, orderhantering och fakturering. Efter det datumet är det till oss du vänder dig till för att få hjälp med dina frågor som gäller renhållning. Kommunfullmäktige fattar beslut om nya regler och taxor den 10 december.

För att kvalitetssäkra hanteringen kommer Remondis AB att tagga alla kärl och behållare med en liten plasttagg. Den ger oss information om när och var kärlet eller behållaren blev tömt. Ställer du vanligtvis undan ditt kärl eller behållare under vintern? Då ber vi dig vänta med det så vi kan tagga utan att ta av din tid.

Är ditt slamtömningsställe svårt att upptäckta

Märk upp det tydligt med en längre pinne, gärna med rödmarkering eller flagga. Då behöverRemondis AB som märker upp alla slamtömningsställen inte leta.

Autogiro eller E-faktura

Har du idag autogiro eller E-faktura från Fraktkedjan AB måste du via din bank anmäla Orust kommun som fakturaavsändare. Betalar du redan kommunalt vatten och avlopp med Autogiro eller E-faktura kommer renhållningen även att debiteras så.

Återvinningssäcken

Återvinningssäcken, en tjänst som Fraktkedjan AB erbjuder, upphör från den 31 januari 2021.

Återvinningsäcken är ett tillval som den som har valt det betalar extra för nu, den erbjuds genom entreprenören och FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vi tycker att det är en mycket fin service som fungerat väldigt bra, men enligt lag måste en ny upphandling göras efter 8 år. Eftersom återvinningsäcken inte är kommunal, den tillhör förpackningsindustrin, kan kommunen inte upphandla den. Vi letar efter en alternativ lösning som du kan ansluta dig till. Finns det inte så hänvisar vi dig till någon av de elva återvinningsstationerna på Orust. Mer information kommer innan julhelgen.

Regeringen hade gett förpackningsindustrin i uppdrag att insamlingen av återvinningsavfall skulle bli lika i hela Sverige från detta årsskiftet, men det är framskjutet. Senast 1 januari 2023 kommer förpackningsindustrin eventuellt att ta över den hushållsnära insamlingen av återvinningsavfall. Det är även FTI som sköter Återvinningsgårdarna på uppdrag av producenterna i hela Sverige.

Återvinningscentralen Timmerhult

Återvinningscentral på Timmerhult kommer att stänga 1 februari 2021. Vi hänvisar alla till kommunens stora Återvinningscentral
Månsemyr utanför Ellös. Återvinningsstationen på Timmerhult för förpacknings- och tidningsmaterial kommer att finnas kvar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre