Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nya rutiner för hämtning av avfall

Från den 1 februari sker hämtningen av ditt rest- och matavfall (kommunalt avfall) av Remondis AB. Fraktkedjan AB kommer fortsätta med slamtömning.

Den 1 februari tar Orust kommun över ansvaret för kundregister, orderhantering och fakturering. Nu är det till oss du vänder dig för att få hjälp med dina frågor om renhållning.

Kontaktuppgifter, frågor omrenhållning

Telefon 0304-33 40 01
e-post: samhallsutveckling@orust.se.

Uppmärkning av kärl och behållare

Uppmärkning av kärl och behållare kommer att fortsätta tills alla kärl och behållare är taggade. Om ditt kärl eller behållare inte är uppmärkt ännu så oroa dig inte, vi kommer tömma hos dig ändå. Är ditt slamtömningsställe svårt att upptäckta? Märk upp det tydligt, använd en längre pinne, gärna med rödmarkering eller flagga.

Hämtningsintervall

Vid årsskiftet ändrades din vecka för hämtning eftersom det var två udda veckor i rad. Hämtningsintervall och veckodag för din sophämtning förändras inte, men de som haft tömning udda vecka kommer istället ha tömning jämn vecka eller tvärtom.

Hämtningsschema

Under 2021 kommer utveckling att ske för att ditt hämtningsschema ska finnas på www.orust.se. Tills dess är du välkommen att kontakta oss för att få ett hämtningsschema hemskickat med Posten. Hämtningen kommer att fortsätta som tidigare och med samma chaufförer, men för vissa kan det bli en annan hämtdag då den nya entreprenören ser över körturer.

Återvinningssäcken

Återvinningssäcken, en tjänst som Fraktkedjan AB erbjudit upphörde den 31 januari 2021. Anläggningen där avfallet har sorterats är bristfällig. Nuvarande entreprenör Fraktkedjan AB ser därmed inte en möjlighet att fortsätta med tjänsten då det krävs större investeringar för att driva den, vilket även gäller för Remondis AB.

Det är ett producentansvar att samla in förpackningsmaterial (papp-, plast, metall- och glasförpackningar) samt tidningar. Regeringens beslut om ett nationellt system för fastighetsnära insamling skulle träda i kraft 2021, men är framskjutet till 2023.

TMR erbjuder en liknande tjänst som privatpersoner kan ansluta sig till, för mer information läs på deras webbplats www.tmr.se. Annars hänvisar vi till någon av FTI AB:s elva återvinningsstationer. Dialog förs med FTI AB om att de ska se över tömningsintervallen på sina återvinningsstationer samt eventuellt utveckla ny station på lämplig plats.

Timmerhults återvinningscentral

Timmerhults återvinningscentral är stänger den 31 januari 2021, återvinningsstationen för förpackningsmaterial finns kvar. Vi hänvisar dig till kommunens stora återvinningscentral Månsemyr utanför Ellös.

Din faktura

Har du autogiro från Fraktkedjan AB måste du skicka in en ny medgivandeblankett till Orust kommun, den finns på www.orust.se. E-faktura beställer du via din bank där du anmäler Orust kommun som fakturaavsändare. Betalar du redan kommunalt vatten och avlopp med autogiro eller E-faktura till Orust kommun kommer även renhållningen att debiteras så, ingen ny anmälan behövs.

Återställ
Hjälp oss bli bättre