Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planerade tömningar för slam 2022

Efter önskemål från våra slamkunder har vi tillsammans med Fraktkedjan AB förhandlat fram ett koncept där du kan beställa planerade tömningar av din slamanläggning till ordinarie kostnad.

Har du inte behov av fler tömningar per år kan du bortse från denna information.

Planerad slamtömning 2022

Planerad tömning kan användas av den som har behov av flera tömningar per år av sin slamanläggning.

Planerade tömningar kan bokas nu för tömning med start under våren 2022.

Villkor för beställning av planerad tömning

  • Planerad tömning kan bokas inom angivna tömningsperioder.
  • Planerad tömning sker inte under sommarperioden vecka 21-34.

Period 1

Intervall 1 = Vecka 1-4
Intervall 2 = Vecka 5-8
Intervall 3 = Vecka 9-12

Period 2

Intervall 1 = Vecka 13-16
Intervall 2 = Vecka 17-20

Period 3

Intervall 1 = Vecka 35-39
Intervall 2 = Vecka 40-43

Period 4

Intervall 1 = Vecka 44-47
Intervall 2 = Vecka 48-52

Din beställning måste ske minst 12 veckor innan önskad period. Det innebär, till exempel, att om du vill ha en tömning i period 2 (oavsett önskad intervall) måste du lägga din beställning hos kundtjänst renhållning senast 31 december 2021.

Du kan beställa upp till tre planerade tömningar per år, en planerad tömning per period. Sammanlagt kan du få upp till fyra planerade tömningar per år, med den ordinarie aviserade tömningen inräknad, till ordinarie kostnad per tömning. Den ordinarie aviserade tömningen går inte att flytta till en annan period eller intervall.

Vid beställning av planerade tömningar anger du vilken period och vilket intervall du önskar. Fraktkedjan beslutar sedan i vilken vecka i bokat intervall som tömningen kommer att ske för att kunna samplanera med andra tömningar i området.

Inom två veckor från att vi fått din beställning kan du se din planerade vecka för tömning i e-tjänsten VA och renhållning - Mina sidor. Där har du möjlighet att se planerad vecka för tömningen minst fyra veckor innan aviseringen skickas ut.

Avisering för planerad tömning kommer endast via e-post, det innebär att du måste ha en registrerad e-postadress hos kundtjänst renhållning. För planerade tömningar skickas aviseringen sex veckor innan planerad tömningsvecka.

Villkor för avbokning av planerad extratömning

Din bokade planerade tömning ligger kvar likt ett abonnemang varje år så länge du inte väljer att ta bort din planerade tömning i önskad period och intervall.

Avbokning av planerad tömning ska ske hos kundtjänst renhållning senast fredagen fem veckor innan den veckan tömningen ska utföras för att avbokningen ska vara kostnadsfri.

Avbokar du inte den planerade tömningen inom ovanstående tid utgår en avbokningsavgift på 894 kr inkl. moms. Avbokningsavgift får du betala för kostnader för planering och administration. Avbokar du planerad tömning av två eller flera slamanläggningar som är planerade till samma tömningsvecka och som befinner sig på samma fastighet, betalar du bara en avbokningsavgift. Det innebär, till exempel, om du har två slutna tankar på din fastighet och beställer planerad tömning till samma period och intervall för båda slutna tankarna, utgår endast en avbokningsavgift vid sen avbokning av båda slutna tankarna.

Utöver ovanstående villkor för planerad tömning gäller fastställda bestämmelser i Orust kommuns avfallsföreskrifter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre