Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-10-24

Planerar du att spränga?

Vid åtgärd som kräver bortsprängning av berg, till exempel exploatering, täkt eller liknande, hör av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen först.

Att spränga bort berg skapar ett sår i naturen som inte kan återställas. Detta behöver därför prövas av oss eller annan myndighet.

Kontakta oss om du planerar att spränga bort berg, så kan vi informera om vilken typ av prövning som kan behövas.

I det enklaste fallet så behöver detta anmälas för samråd hos länsstyrelsen för åtgärd som väsentligt förändrar naturmiljön, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Om du hör av dig i god tid behöver detta inte vara något hinder för din verksamhet. Hör allra helst av dig innan eventuell friläggning av berg har skett, eftersom naturvärden då redan kan ha skadats.

Återställ
Hjälp oss bli bättre