Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Dalby

Dalby är beläget strax nordväst om Henåns centrum. Syftet är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Planen omfattar kring 200-250 bostäder.

Översikt, planprogram Dalby

Planprogram för Dalby

Det övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Syftet är även att genom att stärka boendekvaliteter i området göra Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av ett varierat utbud av nya bostäder. Boendekvaliteter som bevaras, tillskapas och stärks är närhet till havet och naturen. Detta sker genom landskapsanpassat byggande och utveckling av odlingsmöjligheter, närrekreation, bad- och båtliv.

Ett planprogram i sig är inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under detta samråd kommer att påverka den fortsatta planeringen.

Status

Planprogrammet har varit på samråd 4 juni - 8 juli 2020.

Handlingar och länkar

Planhandlingar

Övriga handlingar

Kompletterande Trafikutredning PM Sigma Civil 2020.05.18
Arkeologisk undersökning Bohusläns Museum 2018.06
Markteknisk undersökningsrapport Cowi 2018.04.27
Trafikutredning igma Civil 2017.08.09
Biologisk inventering Hydrogis 2009.09.22Geotekniskt PM SGI 2009.06.26

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre