Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Dalby godkänt

I kommunfullmäktige den 21 september godkändes planprogrammet för Dalby.

Det övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gång- och cykelavstånd från centrum, skola och service. Syftet är även att genom att stärka boendekvaliteter i området göra Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av ett varierat utbud av nya bostäder. En central del i planläggningen är också att disponera området på ett effektivt sätt där bostäder kan samsas med ett till stor del bevarat jordbrukslandskap.

Närmast kommer kommunen att bjuda in byggaktörer till en markanvisning för östra sidan av dalen. Därefter kommer en detaljplan att tas fram för de vinnande förslagen.

Ett planprogram är en vägledande handling som kan ses som en förstudie för kommande detaljplanering. Planprogrammet tas fram för att utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre