Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Henåns centrum

Kommunfullmäktige har godkänt planprogram för Henåns centrum. Planprogrammet är inte juridiskt bindande men sätter ramarna för efterföljande detaljplanearbete.

Sedan samrådet har mindre förändringar gjorts. Två byggrätter vid hamnen har tagits bort, förtydligande angående strandskydd och miljökvalitetsnormer för vatten har lagts till.

Det efterföljande detaljplanearbetet kommer delas upp i två etapper.

Etapp 1 Detaljplan för Henån Centrum Södra sträcker sig från Röravägen och söderut mot Cirkle K, detta arbete har påbörjats och samråd planeras till hösten 2021.

Etapp 2 Detaljplan Henån Centrum Norra sträcker sig från Röravägen och norrut till Sjöbodkullen och kommer startas upp i januari 2022.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre