Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-09

Programsamråd Henåns centrum

Planprogrammet för Henåns centrum är ute för samråd fram till och med 24 april 2020.

Syftet med planprogrammet är utveckling av Henåns centrum med torg, handel, hamnar, service, turism, badplats och bostäder, allt med en tydlig koppling till havet. Planarbetet möjliggör fler bostäder och verksamheter samt att nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring genomförs.

Synpunkter på programförslaget

Lämnas skriftligen senast den 24 april 2020.

Samrådsmötet för planprogram för Henåns centrum är inställt

Vi måste meddela att samrådsmötet för Henån centrum har ställts in på grund av det rådande utbrottet av covid-19.

Kommunen har gjort en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommit fram till att det i nuvarande läge är för riskabelt att arrangera den här typen av stort publikt möte.

Vi beklagar självklart detta och inser att det får konsekvenser för er medborgare. Frågor kommer istället besvaras via telefon eller e-post.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre