Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-07-26

Projektet mot invasiva arter har påbörjats.

Orust kommun har fått LONA-bidrag för ett projekt som syftar till att öka kunskapen om invasiva arter och undersöka möjligheter till bekämpning. 

Invasiva arter är sådana som snabbt sprider sig och tränger undan andra arter, och då blir ett hot mot den biologiska mångfalden.

Inledningsvis sker bland annat en inventering och praktiska försök med att destruera arten jättebalsamin. Denna vackra växt är under snabb spridning i kommunen. Speciellt intresse kommer sedan att riktas mot vattenväxterna sjögull och vattenpest.

I ett senare skede kommer information att spridas till allmänheten på olika sätt.

Projektet drivs av Orust kommun i samarbete med Om's Naturtjänst i Henån. Mer information om projektet kan du få om du kontaktar:

  • Ulrika Marklund, tel: 070-363 42 08, e-post: ulrika.marklund@orust.se
  • Olle Molander, tel: 070-201 84 93, e-post: o.mol@spray.se
  • Tore Mattsson, tel: 073-089 00 38, e-post: toremattsson1@gmail.com

Jättebalsmin

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp

Återställ
Hjälp oss bli bättre