Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-13

Samarbete med Chalmersstudenter

Nu startar samarbetet med Chalmers. Det är runt 30 arkitektstudenter som ska göra en djupgående analys av förutsättningar för hållbar utveckling i Orust kommun.

I höst kommer vi samarbeta med en mastersstudio i hållbar samhällsutveckling som hålls på Chalmers tekniska högskola.

Den 19-22 september gör studenterna sitt första besök på Orust. Då får studenterna en presentation av kommunen med busstur runt ön.

Vissa perioder kommer studenterna vara på plats för att lära känna ön, hitta styrkor och svagheter. De kommer att göra intervjuer med boende och verksamma på Orust. Utifrån intervjuer och intryck från vistelsen definierar de styrkor och svagheter. Sedan kommer de att formulera strategier för hållbar utveckling för Orust.

Senare i höst kommer de arbeta med fördjupningsprojekt som är baserade på strategierna för hållbar utveckling.

Presentation av analysen

I januari 2018 kommer fördjupningsprojekten att presenteras och ställas ut i Henån.

Interreg

Samarbetet med Chalmers är del av ett Interreg Sverige-Norge projekt mellan Orust och norska Hvaler kommune.

Ett Smart och Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) – Orust och Hvaler

Interreg Sverige-Norge projekt, ett samverkansprojekt mellan Orust och norska Hvaler kommune.

Den svenska projektbudgeten är 8,5 miljoner kronor. Projektet finansieras med EU-stöd om 4,3 miljoner kronor samt av Orust kommun och dess medfinansiärer Chalmers tekniska högskola, Södra Bohuslän Turism AB, Västra Orusts Energitjänst, Västra Götalandsregionen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre