Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-22

Samråd, Fördjupad översiktsplan för havet

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner. Planförslaget är utställt för samråd från den 22 januari till den 25 mars.

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fem ämneskategorier.

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter
  • Totalförsvar

Det övergripande syftet är att stärka planering och utvecklingsarbetet vid kusten och i havet.

Samråd

Planförslaget är på samråd under tiden 2020-01-22 till och med 2020-03-25 och finns utställt i kommunhuset i Henån.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att äga rum måndag 17 februari klockan 18:00-19:30 i Kulturhuset Kajutan i Henån.

Återställ
Hjälp oss bli bättre