Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Satellitbrunnar för gödsel

Under hösten 2020 har två stora satellitbrunnar för gödsel uppförts på Orust. Projektet är ett samarbete mellan markägare, lantbrukare, LRF Orust och LEVA Orust. Halva kostnaden finansierades med statligt miljöstöd.

En brunn ligger nära Röra kyrka och den andra vid Rörvik, väster om Svanvik.

En satellitbrunn är en gödselbrunn som placeras långt från den egna gården, vid marker där gödsel ska spridas. Syftet är bland annat att gödseln ska finnas redo på platsen under sommaren när lantbrukaren har mycket att stå i. Gårdarnas totala lagringsvolym ökar också. På detta sätt blir det lättare att sprida gödseln under bra förhållanden, så att mer näring kan tas upp av grödorna istället för att gå ut i vattendragen.

En stor brunn vid en åker.

Satellitbrunn för gödsel vid Rörvik, väster om Svanvik.

Satellitbrunnar passar bäst där det finns mycket mark som behöver gödslas, men där lantbrukaren inte har nära till en lämplig gödselbrunn. Extra effektiv blir åtgärden om man har problem med att få brunnen på gården att räcka till. LEVA Orust ser gärna projekt där flera lantbrukare kan få möjlighet att nyttja brunnen.

Om du har behov av en satellitbrunn, tveka inte att kontakta Andreas Höglind eller din LRF-kontakt om du är ansluten där. Andreas kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre