Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Söbben 1:36 med flera, Såtas

Planområdet ligger norr om Henåns samhället, mellan väg 160 och vattnet.

Ritat karta över Söbben.

Planområdet vid Söbben.

Detaljplanens syfte

Syftet med programmet är att möjliggöra en utveckling av det tidigare varvsområdet till bostäder och turismverksamhet samt att förstärka den befintliga rastplatsen.

Privat exploatör.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Programsamråd

Programförslaget var ute på samråd innan juni 2011.

Återställ
Hjälp oss bli bättre