Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Strandpaddor på Käringön

Nu har höstens arbeten med att restaurera miljöer för strandpaddan på Käringön färdigställts.

Foto på en damm.

Lille Väla efter rensningen.

Åtgärder har gjorts i dammen Lille Väla samt i några igenvuxna hällkar på västra Käringön.

Arbetet har utförts efter paddorna lämnat dammen för vintervila då de ligger nedgrävda till exempel under stenrösen. Materiel har grävts bort och vegetation röjts för att återfå de kala hällar och grunda solbelysta vatten som strandpaddan behöver för sin fortplantning.

Strandpaddan är en hotad art som i Sverige framförallt finns i Bohuslän i hällkar och dammar. Länsstyrelsen, vi och Käringöns samfällighetsförening hoppas att strandpaddorna på ön kommer att bli fler igen efter att ha minskat i många år.

Foto på en sankmark.

Lille Väla före rensningen.

Foto på bergskreva med sly.

Hällkar före rensningen.

Foto på en klippskreva med vatten.

Hällkar efter rensningen.

Foto på en padda med en karaktäristisk gulvit linje längs ryggen.

Strandpadda, fotograf Svante Hultengren.

Återställ
Hjälp oss bli bättre