Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-09-20

Tips till båtägare

För att minimera utsläpp och spridning av miljöfarliga ämnen bör båtar som är målade med giftig båtbottenfärg tvättas på en anläggning med spolplatta och efterföljande reningssteg.

Flera serviceanläggningar för miljöanpassad båtbottentvätt finns runt om på Orust. Fråga gärna på din serviceanläggning om de har en anläggning för miljöanpassat båtupptag.

Vid upptag av båtar tvättas oftast båtbotten genom avspolning med högtryckstvätt. Med detta vatten följer olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Om bottenfärgen innehåller biocider kommer dessa i viss mån att urlakas och följa med spolvattnet. Även om den största delen av biociderna i ytlagret har avgetts under båtsäsongens första veckor så kan högtryckstvätten medföra att ytlagret och den skyddande film av organiskt material som utvecklats ovanpå färgen försvinner så att djupare liggande biocider frigörs.

Flertalet upptagnings- och uppställningsplatser består av grusad mark där underhåll och skötsel av båtar har gjort att dessa områden nu är förorenade. Det är inte lämpligt att tvätta båtar på mark som inte är avsedd för ändamålet, till exempel grusplan, gatan, garageuppfart eller båtramper.

Råd till båtägare

  • Prova att tvätta båtbotten några gånger under pågående säsong istället för att måla den.
  • Tänk på vilken färg du behöver om du väljer att måla båten och att kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen.
  • Torrskrapning av båten ska inte ske på bar mark eller hemma på tomten utan bör alltid ske med någon form av uppsamling under båten, exempelvis en duk eller presenning.
  • Avfallet, färgester och påväxt ska sedan samlas ihop och lämnas på en miljöstation som farligt avfall.
  • Tänk på att skydda dig själv för exponering genom att använda munskydd.
  • Tvättning av båtar bör alltid ske på spolplatta med ränna och reningsanläggning som samlar upp färgresterna och renar spolvattnet.

Havs- och vattenmyndigheten har under 2015 gett ut reviderade riktlinjer för båtbottentvätt av fritidsbåtar med tillhörande riktvärden för utgående vatten från en båtbottentvätt.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre