Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-03-13

Uppföljningsträff Varekilsån

Vi har ett projekt med rådgivning i syfte att tillsammans förbättra miljön i känsliga vatten. Först ut var Varekilsån och nu har vi haft en uppföljningsträff.

Vandringar längs Varekilsån är en del av projektet.

Hur Varekilsån mår påverkar även havet söder om Orust i Halsefjord och Stigfjorden. Varekilsån rinner ut i Halsefjord utanför Varekil i sydöstra delen av ön. Området har ett rikt fågelliv och i Varekilsån leker öringen.

Uppföljningsträff

Vid uppföljningsträffen i februari kom Dennis Wiström från Västerviks kommun och berättade hur de har arbetat fram ett lyckat samarbete med lantbrukare för att minska näringsförlusterna från odlingsmarken. De har tillsammans hittat åtgärder som gör att näringen stannar kvar i marken istället för att följa med vattnet ut i havet. Det gynnar både miljön och lantbruket eftersom näringen då kommer grödan till godo och produktionen ökar.

Greppa näringen fanns också på plats och berättade om olika bidrag och stöd som kan sökas för olika åtgärder.

På mötet diskuterade vi i grupp var problemområden finns och hur vi kan arbeta vidare tillsammans för att få bättre produktion och bättre miljö. Arbetet med Varekilsån fortsätter nu med att ta fram underlag som visar vilka områden som har problem med t.ex. översvämningar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

Vi kommer under 2018 att fortsätta med Kärrebergsån, Hagaån och Strane Å.

LOVA-projekt Länsstyrelsen Havs och vattenmyndigheten
Återställ
Hjälp oss bli bättre