Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Våtmarker

Under sensommaren 2021 anlades en grävd våtmark vid Rålandsberg.

Foto på en damm.

Våtmark efter åtgärd.

Våtmarker är multifunktionella – de kan ge flera olika miljönyttor och även ge ett vackrare landskap med ökade möjligheter till rekreation. Våtmarker kan anläggas och utformas på olika sätt beroende på plats och syfte.

Denna våtmark anlades i ett blött och svårbrukat område i jordbruksmark. Genom att gräva ut den lägsta delen och använda massorna för att höja upp anslutande mark, skapades en våtmark samtidigt som marken omkring blir lättare att bruka.

Våtmarken renar vatten från Strane Å, som leds in via ett rör och ut genom en nivåbrunn. Den blir en fin boplats för insekter, groddjur och fåglar. Våtmarken är vackert placerad och blir även en fin skridskois.

Foto på en sank mark.

Platsen före åtgärd.

Några exempel på bra platser för våtmarker

  • Blöta ytor som är svåra att bruka för jord- och skogsbruk kan ge större nytta som våtmark.
  • Svackor i landskapet kan ofta dämmas upp på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Utdikad torvmark som återväts har särskilt stor nytta för klimatet.
  • I områden med mycket aktivt brukad jordbruksmark blir vattenreningen bäst.

Våtmarken finansierades till 100% med miljöinvesteringsstöd från landsbygdsprogrammet.

Om du tror att du kan ha en plats som är lämplig för en våtmark, kontakta projektledaren för LEVA Orust. Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre