Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Våtmark vid Muserödtegen

Under senvintern 2020 kontaktade fastighetsägarna Pär och Pernilla vår samordnare för projektet Vatten Värt att Värna.

Foto på två glada personer vid våtmarken

Markägarna Per och Pernilla vid den nya våtmarken.

Vatten Värt att Värna är en del av samarbetet inom 8+fjordar.

Per och Pernilla var intresserade av att anlägga en våtmark längs ett gammalt jordbruksdike på sin mark för att öka naturvärdet och få en fin vattenmiljö som de länge drömt om.

Vattnet som rinner förbi marken ansluter längre ner till Henån och det är viktigt att hitta platser i landskapet som kan fånga vatten och jämna ut flöden, dels för att förbättra vattenkvalitén på det vatten som rinner ut i havet, och dels för att minska risken för översvämning i Henåns samhälle.

Vattenmiljön som skapas blir dessutom en viktig plats för många djur och växter som behöver grunda sötvattensmiljöer, exempelvis groddjur, insekter och fåglar. Ett sätt att stärka den biologiska mångfalden av växter och djur som behöver vattenmiljöer att leva i.

Efter ett långt förarbete påbörjades arbetet med våtmarken under hösten 2021, men efter kraftiga regn i mitten av oktober fick arbetet avbrytas. Nu under våren har arbetet upptagits igen och våtmarken är nu klar.

Pär och Pernilla är mycket nöjda och glada för dammen och samarbetet med alla inblandade.

- Vi vill tacka för fint genomfört projekt. Det har varit ett bra gäng av personer inblandade. Konsulten och grävmaskinisten är riktiga landskapsskulptörer, och det kryllar redan av grodyngel i den lilla groddammen. Det har blivit fantastiskt bra och så snart vegetationen tagit sig runt dammen känns allt helt perfekt säger Pär.

Våtmarken är till största delen finansierad via staten genom LONA, lokala naturvårdssatsningen. Även Svenska Naturskyddsföreningen har hjälpt till via Naturskyddsföreningen på Orust. Samordningen har skett inom projektet Vatten Värt att Värna som är en del av kommunsamarbetet 8+fjordar.

Flygfoto på en bäck med en våtmark runt.

Muserödtegen, bäcken med den nya våtmarken.

Flygbild över en bäck.

Muserödtegen, före våtmarken anlades.

Återställ
Hjälp oss bli bättre