Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-11

Vattendrag, känsliga för uttorkning

Har du iakttagelser om hur det ser ut i vattendrag under torra somrar? Nu efterlyser 8+fjordar information om uttorkningskänsliga vattendrag.

Sommarens torka slog hårt mot vattendragen mot västkusten. Vissa vattendrag blev helt torrlagda eller minskad vattenföring. Det innebar också minskad öringproduktion.

För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder.

Återställ
Hjälp oss bli bättre